4 Fish

2 Three Spot Domino Damselfish Dascyllus trimaculatus
Three Stripe Damselfish Dascyllus aruanus
Undulate Triggerfish Balistapus undulatus