3 Invertebrate

3 Cherry Shrimp Neocaridina davidi