Solar fairy wrasse Thumbnail
  • 0
  • 0
  • Solar fairy wrasse / Cirrhilabrus solorensis