August 2013
Mon
26
Dosed 4 ml of red sea no3po4
Mon
19
Dosed 40 ml of Ca balling
Dosed 0.5 cap of BioClean
Dosed 0.5 cap of BioDigest
pół ampułki
Sun
18
Dosed 50 ml of Balling Ca
Poszło do akwa ok 50 ml Ca w związku z niską zawartością wapnia w wodzie.